ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud)

ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud)

ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud)-psycholic.com2ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) เป็นจิตแพทย์ชาวออสเตรีย ฟรอยด์ได้ศึกษากลไกทางจิตที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ ( Psychological Mechanism of Behavior ) และใช้วิธีการสะกดจิตในการรักษาคนไข้ที่มีอาการทางโรคประสาท แต่ในตอนนั้นการรักษาโดยวิธีนี้ดูเหมือนยังช่วยคนไข้ได้ไม่มากนัก ฟรอยด์จึงเปลี่ยนมาใช้วิธีการจิตวิเคราะห์แทน เรียกว่า “การคิดอย่างอิสระ” ซึ่งถือว่าเป็นคนแรกที่ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์จิตของแต่บุคคล วิธีการของฟรอยด์ คือให้คนไข้นอนและเล่าเรื่องที่มีความคับข้องใจอยู่ขณะนั้น อ่านเพิ่มเติม

Incoming search terms:

  • ego คือ
  • id คือ
  • ego คืออะไร
  • ซุปเปอร์อีโก้
  • อิด คือ
  • ซุปเปอร์อีโก้ คือ
  • ซุปเปอร์อีโก้ หมายถึง
  • อิด id คือ
  • ego คือ อะไร
  • egoคือ