จิตวิทยามีประโยชน์อย่างไร

จิตวิทยามีประโยชน์อย่างไร

จิตวิทยามีประโยชน์อย่างไรหลายคนเชื่อว่าจิตวิทยาเกิดขึ้นในโลกเมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้ว ซึ่งในประเทศไทยก็คือ จิตวิทยาทางพระพุทธศาสนา นั่นเองค่ะ สำหรับในประเทศไทยนั้น เพิ่งมีหลักฐานปรากฏว่ามีการสอนวิชาจิตวิทยาในโรงเรียนฝึกหัดครูปฐม ในช่วงเวลาก่อน พ.ศ. 2473 ต่อมา องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้จัดตั้ง สถาบันระหว่างชาติสำหรับการค้นคว้าเรื่องเด็กขึ้นในวิทยาลัยวิชาการศึกษา (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่วิชาเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็ก ต่อมามีการศึกษาที่กว้างขวางมากขึ้น ใน สถาบันอื่นก็ได้เปิดหลักสูตรวิชาจิตวิทยาในหลายสาขา ในปัจจุบันและในอนาคต มีการคาดหวังไว้ว่าจิตวิทยาในประเทศไทย จะเจริญก้าวหน้า ช่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติต่อไป อ่านเพิ่มเติม

Incoming search terms:

  • จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
  • จิตวิทยามีประโยชน์อย่างไร
  • จิตวิทยามีความสําคัญอย่างไร
  • การนําจิตวิทยาไปใช้ในชีวิตประจําวัน
  • ตัวอย่างจิตวิทยา
  • ประโยชน์ จิตวิทยา
  • จิตวิทยาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
  • จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน
  • จิตวิทยามีประโยชน์อย่างไรต่อการดำเนินชีวิต
  • จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน